אישור לניהול חשבון בנק

דף הבית » השירותים שלנו » אישור לניהול חשבון בנק
ניהול חשבון בנק

פתיחת_חשבון_בנקניתן לפתוח חשבון בנק בכל תאגיד בנקאי שלא נוצרו בו חובות, ביתרת זכות ואפילו ניתן להגיש בקשה לניהול הוראות קבע, לכרטיס כספומט ולביצוע פעולות דרך האינטרנט.

החייבים בפשיטת רגל יכולים לנהל את החשבון ללא כל חשש שמא יעוקלו הכספים המופקדים בו.

Show Comments