ביטול הגבלת רישיון נהיגה

דף הבית » השירותים שלנו » ביטול הגבלת רישיון נהיגה
הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת_רשיון_נהיגהמשרדנו מתמחה במחיקת עיקולים וביטולי הגבלות ובעיקר הגבלות מלהחזיק ו/או לחדש את רישיון הנהיגה.

מערכת המשפט במדינת ישראל מאפשרת לתקוף החלטה להגביל החזקה ו/או חידוש רישיון נהיגה במגוון אפשרויות, כל אחד לפי נסיבותיו.

ביטול הגבלה מתוקף חוק ההוצאה לפועל:

אדם שעיסוקו תלוי ברישיון הנהיגה ובכך תלויה פרנסתו יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה מיוחדת ולשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו וביכולתו לשלם את החוב.

בנוסף, אדם שרישיון הנהיגה חיוני לו עקב נכות או עקב נכות בן משפחה התלוי בו, יכול גם כן לפנות בבקשה מיוחדת לביטול ההגבלה.

ביטול ההגבלה מתוקף צו כינוס בפשיטת רגל:

כאשר אדם פונה להליכי פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, מצהיר הוא כי אינו יכול לשלם את חובותיו ומתחיל הליך מסודר בדרך למחיקת החובות.

מספר שבועות קצר לאחר הגשת הבקשה, מתקבל צו כינוס ומתוקפו מתבטלות ההגבלות מלהחזיק ו/או לחדש את רישיון הנהיגה. החייבים נהנים מהגנת ההליך, כאשר מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל בעניינם והם שבים למסלול חיים תקין.

Show Comments