ניהול עסק בפשיטת רגל

דף הבית » השירותים שלנו » ניהול עסק בפשיטת רגל
אישור לניהול עסק עצמאי במהלך פשיטת רגל

business_managment_pageרבים אינם יודעים אבל ניתן לנהל עוסק מורשה בפשיטת רגל.

אנשים רבים "לא נולדו להיות שכירים" ויש להם את היכולת לנהל עסק עצמאי רווחי שאינו יוצר חובות חדשים. לכן, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לניהול עסק עצמאי תחת עוסק מורשה / פטור.

מטרת הליך פשיטת הרגל היא לשקם את חיי החייב ולעודד הגדלת רווחים. לכן, במידה ובית המשפט ישתכנע כי ניהול העסק יניב רווחים, הדבר ייטיב גם עם הנושים וגם עם החייב והבקשה תאושר.

Show Comments